top of page

קהילת התקווה

האם יש לך שאלות על אמונות משיחיות? שאל את הרב .

עדת התקווה ("קהילת התקווה") היא קהילה יהודית משיחית. אנו קבוצה של עמים יהודים וגויים המאמינים שישוע (ישוע) הוא המשיח המובטח!

כקהילה יהודית משיחית הולכת וגדלה, אנו נהנים משירי פולחן משיחיים וישראליים שמחים, לימוד המבוסס על התנ"ך השלם (הן התנ"ך והן ברית החדשה), וחגיגת כל המועדים והימים הקדושים שקיבלו הקב"ה בתורה. , ונחגג על ידי משיח ישוע בברית החדשה. מילון מונחים נפוצים.

כקהילה חדשה יחסית, יש לנו קנאות חדשה למשרד שנתן לנו אלוהים בקהילת לואיוויל, ואנו מציעים הזדמנויות מרגשות לשירות.

תורתנו מתמקדת בתנ"ך השלם, גם בתנ"ך וגם בברית החדשה (הברית החדשה או הברית החדשה). למד על וחגג את שבעת הפסטיבלים ש- G_d קבע. בוא בשבת וגלה את העומק והמשמעות של ביטויי האמונה היהודיים שלנו.

האם תרצה לדעת יותר על חגים, מסורות ואמונות יהודיות? אולי אתה מאמין בישוע המשיח והיית רוצה לחוות חיים יהודיים עם מאמינים משיחיים אחרים. או שאתה יהודי שומר מצוות שמרגיש שחסר איזה מרכיב חשוב בסגנון החיים. אולי אתה גוי אך נשוי ליהודי ורוצה למצוא בסיס משותף לפולחן?

הרב בורץ קורא בתורה
Home: Welcome
Home: The Congregation of Hope
bottom of page