top of page

לתרום

עשו מצווה היום!

צדקה ( בעברית : צדקה) היא מילה בעברית המתרגמת בדרך כלל כצדקה , אם כי היא מבוססת על שורש שמשמעותו צדק (צדק, צדק).

הקורינתים השנייה 9: 7 "כל אחד ייתן כפי שהוא החליט בליבו, לא ברוגז ולא בכפייה - כי אלוהים אוהב נותן עליז." TLV

 

הפיליפינים 4:19 "אלוהי ימלא את כל הצרכים שלך על פי עושר תפארתו בישוע המשיח." TLV

מלאכי 3:10 "תביא את כל המעשר לבית המחסן. אז יהיה אוכל בביתי. "TLV

 

תרם לעדות הטיבה תרומה בניכוי מס כדי לעזור לנו להגיע לבלתי מושגת.

Tzedakah_small_edited.jpg
Tzedakah_small_edited.jpg
bottom of page